Varför är kulturen viktig?

Kulturen fyller våra behov av:

 

att kommunicera, när orden inte räcker till

 

att få uttrycka oss

 

att kunna drömma

 

att vara kreativa

 

att få gemensamma upplevelser

 

att tolka omvärlden och oss själva

 

att få ett andrum där vi hämtar kraft

 

att skapa gemensamma värderingar

 

att överleva och bevara vår mänsklighet

Kulturen ger oss möjlighet:

att kunna koppla upp oss på fantasin

 

att ta plats i det offentliga rummet

 

att göra oss delaktiga i samtalet/samhället

 

att kunna tänka i andra banor

 

att vaccinera oss mot inskränkthet och förakt

 

att låta tanken få sväva fritt

 

att förändra världen och oss själva