Skådebanan i Dalarna

Din bro mellan kulturen & människor

Pågående verksamhet

ETT LÄSLYFT FÖR LO

Tillsammans med LO-facken har Skådebanan i Dalarnas startat upp arbetsplatsbibliotek. I den här satsningen sprider vi även information om dyslexi i samarbete med Torbjörn Lundberg och dyslexiförbundet med föreläsningar. Skådebanan i Dalarna bjuder även in deltagare till Läs för mig pappa! Utbildningsdag på biblioteket i Avesta och Borlänge den 26 och 27 oktober 2022 i samarbete med ABF, LO-facken och kommunbibliotek. Medverkande författare Torgny Karnstedt. Projektet finansieras av Statens kulturråd.

ETT LÄSLYFT FÖR UNGA ÖRNAR

Tillsammans med Unga Örnar i Borlänge, ABF och kommunbiblioteket bygger Skådebanan i Dalarna upp läsverksamhet och bibliotek i Unga Örnars verksamhet. Under sommaren 2022 utbildade vi ett antal läsambassadörer som sommarjobbade med att sprida läsglädje, sagoläsning, boktips samt skrivargrupper. Vi har även delat ut barn och ungdomsböcker samt ordnat med bokpromenader under somrarna. Projektet finansieras av Statens kulturråd.

 

ETT LÄSLYFT MED
HÄKTET I FALUN

I samarbete med kriminalvården se till att häktet får ett fungerande bibliotek, inventera och skriva en boklista som kan delas ut i cellerna. Bokprata. Under projekttiden ska vi också lösa frågan om bemanning och långlån hos biblioteket. Projektet finansieras av Statens kulturråd.

KREASANA

Ett träningsprogram för utrikesfödda kvinnor inom etableringen samt arbetsmarknadsenheten. Röstverkstadför träning av språket, rörelse för bättre kroppskännedom samt bildterapi för att utveckla sina tankar, känslor och kreativet. Kreasana arrangeras i samarbete med Falu kommun och är ett projekt som pågått i flera år med bidrag från Länsstyrelsen samt från Falu kommun/hållbarhetsrådet de senaste 2,5 åren.  

ALLAS BARNBARN

En fantastisk verksamhet där äldre går ut och läser sagor för barn på förskolor och fritidshem. En volontärverksamhet i samarbete med länsbiblioteket, kommunbibliotek, ABF och Allas barnbarn. Vill ni starta upp i er kommun? Hör av er; suzanne.lazar@skadebanandalarna.se.

 

För mer info om Allas barnbarn, vänligen besök: 

 

 

www.allasbarnbarn.se 

 

KULTUR FÖR LIVET

Ett nationellt projekt med Riksskådebanan där vi har verksamhet på häktet i Falun med biblioterapi (läsning av kortare stycken, eget skrivande samt reflektion). Falu häktet är ett restriktionshäkte där de intagna är inlåsta 23 timmar/dygn. Forskning visar att biblioterapi främjar psykisk hälsa. Skådebanan arbetar i dagsläget med att få till en verksamhet i samarbete med frivården i Dalarna. Projektet finansieras av Kriminalvården.

Tidigare verksamhet

LOKALVÅRD I KONSTEN

Konstnären Malou Backman följde lokalvårdarna på Falu lasarett och dokumenterade deras arbete med foton, samt höll en workshop där all personal fick måla tillsammans.

 

Projektet avslutades med en utställning på lasarettet med foton från verksamheten samt deras egna målade verk.

Att riva murar mellan kultur och arbetsliv är ett intressant grepp för att synliggöra arbetslivet samtidigt skapa intresse för konst hos personalen och upptäcka sin egen kreativitet.

PEACE AND LOVE

Under flera år 2005-2012 deltog Skådebanan på Peace and Love-festivalen/demokratidagar i Borlänge med olika kulturaktiveter, målarvägg, knapptillverkning, skapa sitt eget mode sy om begagnade kläder, kulturrevolution med konsten som vapen, måla din egen dalahäst.

DALARNAS LITTERATURDAG

Tillsammans med Dala Demokraten, ABF och biblioteket anordnade vi Dalarnas litteraturdag i köpcentret Kupolen under åren 2009 – 2012. 

 

Skådebanan hade även bokbord, information om bokombud och arbetsplatsbibliotek samt sålde böcker till förmån för projektet Böcker till Burmas barn.

KONSTPROJEKTET MIGRERANDE MUSEUM O I FÖRVAR

Konstnären Maria Backman undersöker andra sätt att arbeta med historia där hon involverar lokalbefolkningen. Började med Migrerande museum och följdes sen av flera projekt/utställningar om interneringsläger i Dalarna, Rysslägret i Smedjebacken, huggarlägret i Siljansfors, läger för oliktänkande i Smedsbo i Avesta.

SE MÄNNISKAN

Skådebanan var med och stödde projektet Se människan, ett unikt tillgänglighetsprojekt som vänder sig till personer med olika funktionsnedsättningar och människorna omkring dem. 

Fyra konstnärer skapade fantastiska skulpturer tillsammans med en person med olika funktionsnedsättningar längst en naturstig vi Leksands folkhögskola.

Projektet skapade fina möten och en fantastisk stig att vandra längst.

MÖTE KONST OCH ARBETSLIV – vad ska vi med konsten till?

Samtidskonst och konstsamtal på arbetsplatser i Dalarna. Konstnären Aleksandra Jarsz Laszlo och projektledaren Cilla Rohdin förde samtal om konstens roll i samhället och om livet utifrån Alexandras tavlor som ställdes ut på ett antal arbetsplatser, där konst annars inte fanns.