Skådebanan

En demokratirörelse

Vår historia

Skådebanan bildades 1910 som ett teaterföretag med folkbildningssyfte.Uppgiften var att nå människor som inte normalt kommer i kontakt med teater.

Idag har målet vidgats och omfattar nu förutom teater och musik, dans, konst, film, litteratur och annan kulturell verksamhet.

Regionala skådebanor arbetar idag via sina kulturombud över hela landet för att vidga intresset och göra kulturen tillgänglig för så många som möjligt. Många olika folkrörelser är medlemmar i dom regionala skådebanorna.

 

Det är studieförbund, politiska och fackliga organisationer, kulturföreningar och handikapprörelser. För att kunna nå ut med ett intressant och engagerande kulturbudskap bedrivs ett nära samarbete med kulturarbetare och kulturinstitutioner. Målet är folkbildning. 

 

Folkbildning är ansvar.

Vårt uppdrag

En bro mellan kulturen och människor

Skådebanan är en kulturorganisation som arbetar för främja intresset för teater, musik, dans, konst, film, litteratur och annan kulturell verksamhet och som vill verka för att göra kulturen tillgänglig för så många människor som möjligt.

Skådebanan är spindeln i nätet

Skådebanan skapar nätverk där vi samarbetar nära våra medlemsorganisationer och kulturinstitutioner, fria grupper, kommunbibliotek,  länsbibliotek, studieförbund, kriminalvården, Konstfrämjandet i Dalarna, Dalateatern, Rädda Barnen, Röda Korset m.fl. Genom att samarbeta och föra ihop människor lyckas vi skapa projekt som överlever över tid samtidigt som vi utökar våra social nätverk för framtida projekt. När vi gör saker tillsammans når vi ut till så många fler med kulturen.


Ett axplock av vår pågående verksamhet:


Kultur för livet - Häktesbesök

 

Skådebanan har en kärnuppgift: att skapa möten mellan konst/kultur och människor som av olika anledningar står långt från konsten/kulturen

 

Skådebanans målsättning med projektet Kultur för livet är, att arbete med musik, bildkonst, skrivande, teater osv ska utgöra en naturlig del av verksamheten inom kriminalvården. Vi är övertygade om att kreativt skapande berikar individen och bidrar till ett bättre samhälle

Allas barnbarn

Ett läsfrämjandeprojekt i samarbete mellan Skådebanan i Dalarna, Kommunbiblioteket, ABF, pensionärsorganisationer som till exempel PRO och SKPF och förskolor.

 

Pensionärer går ut och läser sagor för barn på förskolan efter att ha fått en introduktionsutbildning och får träffas och byta erfarenheter.

Projektet startade i Rättvik 2012 och har sen dess startat upp i flera kommuner i Dalarna.

 

Vi har precis gjort en nystart efter en längre paus under pandemin. 

Filosofiska caféer

Skådebanan anordnar filosoficaféer runt om i Dalarna i samarbete med bland annat Länsbibliotek, Sveriges sällskap för filosofisk praxis (SSFP), ABF samt Biblioteken i Falun. Filosoficaféer är ett sätt att skapa utrymme och nya mötesplatser för filosofiska samtal i vardagen. Alla är välkomna. Inga förkunskaper krävs.