Vill du samarbeta?

Hör av dig till oss!

Kontaktuppgifter:

Skådebanan Dalarna

Stigaregatan 7, 791 60 Falun

Kontaktuppgifter:
Följ oss på Facebook och håll dig uppdaterad om vår verksamhet!

Personal & styrelse

Verksamhetsledare: Suzanne Lazar & Nadia Holma


Skådebanan Dalarnas styrelse:


Ordförande: Eva Sens


Vice ordförande: Marina Forslund


Kassör: Hanna Vangen Engström


Styrelseledamot: Margret Sandberg


Styrelseledamot: Jan Forsstedt


Ersättare: Kaahwa Kyligonza