Vill du samarbeta?

Hör av dig till oss!

Kontaktuppgifter:

Skådebanan Dalarna

Stigaregatan 7, 791 60 Falun

Kontaktuppgifter:
Följ oss på Facebook och håll dig uppdaterad om vår verksamhet!

Verksamhetsledare: Suzanne Lazar

Skådebanan Dalarnas styrelse

Ordförande: Eva Sens

Vice ordförande: Marina Forslund

Kassör: Hanna Vangen Engström

Styrelseledamot: Margret Sandberg

Styrelseledamot: Jan Forsstedt


Ersättare: Lena Klarström och Kaahwa Kyligonza