DIN BRO MELLAN
KULTUREN & MÄNNISKOR.

Kultur är en demokratisk rättighet

 

Skådebanans verksamhetsidé är att ordna möten mellan konst, kultur och människor där behoven finns, utifrån en rättviseaspekt.

 

Skådebanan ser det som meningsfullt att människor erfar något som inte redan är känt, genom rörelsens uppsökande verksamhet. Det finns ett stort värde i att konsten skildrar mångas liv och reflekterar över mångas erfarenheter.

med hjälp av kulturen
FÖRÄNDRAR VI VÄRLDEN

 

Vi vänder oss till människor som inte nås av konst och kultur i vardagen, och till dem som har tillgång men vill ta del på nya sätt.

 

Människor i alla åldrar, från varierande bakgrunder, med olika och ursprung och skiftande intressen. Projekten kan handla om professionell kultur, att skapa själv, mötas i gemensamma samtal, utveckla sina kunskaper och förutsättningar.

KIKA PÅ NÅGRA AV VÅRA Bilder!