Skådebanan - en demokratirörelse

Skådebanan i Dalarna är en ideell organisation. Våra rötter kommer från Riksskådebanan som föddes 1910 i ett nära samarbete med demokrati-och rösträttsrörelsen.

 

Vår kärnuppgift är att arbeta för tillgång till konst/kultur som en demokratisk rättighet och väcka människors intresse för konst och kultur.

 

Med konst menas här alla slags konst utan kommersiellt uppsåt; scen-, musik-, bildkonst och skönlitteratur.

 

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och medverkar till ett dynamiskt och berikande kulturliv i hela länet, genomsamverkan eller på eget initiativ med olika projekt och arrangemang.

 

Vi finansieras främst av medel från Statens Kulturråd och Region Dalarna. 

Din länk till kulturen

Aktuellt

Nu planerar vi Skådebanan Dalarnas höstmöte som kommer att äga rum den 22 november 2023!

Tid: kl. 17-19

Plats: Håll utkik efter plats!


Höstmötet är ett bra tillfälle att lära sig mer om Skådebanans verksamhet och få en kulturinspiration!


För mer info, vänligen kontakta oss: info@skadebanandalarna.se 

Biblioterapi på häktet

Inom projektet Kultur för livet – ett projekt inom kriminalvården, erbjuder vi i i Dalarna biblioterapi (en slags workshop med eget skrivande & samtal om korta texter inne på Falu häktet). 


Vi vill bryta isolering och ge verktyg att sätta ord på tankar.